JURIDISCHE INFORMATIE OVER HET BEDRIJF

Het internetadres http://www.resortlacosta.com is eigendom van BALADE S.L., met het Spaanse fiscale identificatienummer B58981523, ingeschreven in het handelsregister in Barcelona op folio 164, boekdeel 23976, blad B-64352. De juridische adres van het bedrijf is Arenales de Mar, 3 PALS (Costa Brava) Girona – Spanje. U kunt contact met ons opnemen via het telefoonnummer.+34 972 667 740, fax +34 972 667 736 of e-mail: info@resortlacosta.com.

De gebruiker van de website wordt ervan op de hoogte gesteld dat deze pagina’s en de verwerking ervan voldoen aan de geldende Spaanse wet, met name aan de basiswet 15/1999 van 13 december over de bescherming van persoonsgegevens (B.O.E 14/12/1999) en de wet 34/2002 van 11 juli over diensten van de informaticasector en elektronische handel (B.O.E. 12/07/2002).

De gebruiker wordt dientengevolge op de hoogte gesteld van de volgende voorwaarden voor toegang en gebruik van de internetpagina.


DOEL VAN HET CONTRACT:
Het doel van onderhavig contract is het afnemen van de diensten van het hotel onder de voorwaarden zoals bepaald op de website, onder het kopje Algemene voorwaarden.


GEBRUIKSVOORWAARDEN

De onderhavige website wordt geleid door de gebruiksvoorwaarden waarvan elke gebruiker die toegang heeft tot de website verklaart te kennen en te accepteren, vanaf het moment waarop het bezoek aan de website start.

De voorwaarden gelden vanaf de datum van publicatie. Daarom wordt de gebruiker aanbevolen het onderhavige “Juridische melding” nauwkeurig door te lezen op elk moment dat de website wordt bezocht.

De gebruiker verplicht zich middels het bezoek aan en het gebruik van de website tot het nalaten van activiteiten die BALADE, S.L. direct of indirect kunnen schaden, noch om de inhoud van de website te gebruiken voor commerciële en publicitaire doeleinden.

Het bedrijf behoudt te allen tijde het recht tot het eenzijdig wijzigen van de gebruiksvoorwaarden, waarbij evenzeer het recht bestaat tot het afsluiten van de dienst, waarbij deze afsluiting zo mogelijk via een aankondiging op de site zelf aangekondigd dient te worden.


INTELLECTUEEL EIGENDOM:

De totale inhoud van deze website wordt beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten die de gebruiker dient te respecteren. De vermenigvuldiging of bekendmaking van het materiaal op deze website is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van BALADE S.L., uitgezonderd voor privégebruik.


VERANTWOORDING VOOR DE LINKS:

BALADE S.L. vermeldt op haar website verschillende links naar pagina’s van klanten en leveranciers, uitsluitend met de bedoeling van het maken van reclame voor hun werkzaamheden. BALADE S.L. is niet verantwoordelijk voor commerciële informatie verkregen via deze sites of voor willekeurige diensten of praktijken die in verband gebracht kunnen worden met de gekoppelde website.


PRIVACYBELEID EN GEGEVENSBESCHERMING:

In overeenstemming met de basiswet 15/1999 van 13 december over bescherming van persoonsgegevens, wordt u ervan op de hoogte gesteld dat de gegevens die verzameld worden via deze vragenlijst ingevoerd worden in een automatisch gegevensbestand, eigendom van het bedrijf BALADE S.L. Het doel van dit bestand is het aanbieden van de gecontracteerde dienst of de aangevraagde informatie. Het bestand is ingeschreven in het Spaanse bureau voor bescherming van persoonsgegevens.

De database beschikt over passende technische en structurele maatregelen om de integriteit en veiligheid van de ingevoerde persoonsgegevens te verzekeren.

De persoonsgegevens die via het onderhavige formulier verzameld worden, zijn onmisbaar voor het verlenen van de gecontracteerde dienst. Er zijn velden die verplicht ingevuld dienen te worden.

De gebruiker verklaart dat alle door hem of haar verstrekte gegevens juist zijn en verplicht zich tot het actualiseren van de ingevoerde informatie, zodat deze volgens waarheid de actuele situatie van de gebruiker vertegenwoordigt. De gebruiker is eveneens verantwoordelijk voor de waarachtigheid van zijn of haar gegevens en de enige verantwoordelijke voor eventuele conflicten of juridische stappen die het gevolg kunnen zijn van fouten in deze gegevens.

De gebruiker geeft middels de invoer van zijn of haar gegevens in het systeem uitdrukkelijke toestemming zoals bepaald in basiswet 15/1999 van 13 december over bescherming van persoonsgegevens.

De gebruiker wordt eveneens op de hoogte gesteld van de mogelijkheid tot uitoefening van rechten tot toegang, verbetering, annulering en tegenstand, in de termen zoals bepaald in de geldende wetgeving. Dit kan gedaan worden via een e-mail aan het adres info@resortlacosta.com, of via normale post aan Arenales de Mar, 3 PALS (Costa Brava) Girona – Spanje. Bij twijfel of geschillen kan de gebruiker zich ook richten tot bovenstaande adressen.


WIJZIGINGEN IN REGELS:

Het bedrijf behoudt het recht tot het wijzigen van de onderhavige “Juridische melding”, inclusief het privacy- en commercieel beleid, met het doel deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen in juridische aspecten en jurisprudentie


COOKIES EN LINKS:

Cookies die gebruikt worden op deze website worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt. Er worden geen gegevens verzameld, uitgezonderd de voorkeurstaal van de gebruiker.


VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING EN JURISDICTIE:

De onderhavige voorwaarden voor toegang en gebruik van de website zijn onderworpen aan het Spaanse juridische systeem.

Mogelijke geschillen in de interpretatie en/of naleving van de onderhavige voorwaarden voor toegang en gebruik van de website worden door de gebruiker en BALADE S.L. voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van Girona en nemen hierbij uitdrukkelijk afstand van hun eigen recht.
Afsluiten